Po Gimnazjum - www.gimnazjalisty.info(rmator) - Portal Gimnazjalistów

WyszukiwanieSzukaj
Szukane wyrażenie:

Przeszukaj:

 
AnkietyAnkiety
Sugestie dotyczące strony:

Sugestie dotyczące informatorów:

Jak oceniasz naszą stronę:
Jest Super!!
Całkiem całkiem :)
Może być
Wymaga dopracowania
Nie podoba mi się :(
Zdejmijcie ją!!

Ankiety są anonimowe

 
LicznikLicznik

Odwiedzin łącznie: 3005615
W tym dzisiaj: 1141

Unikalnych odwiedzin: 419901
W tym dzisiaj: 104

W naszej bazie znajduje się:
507 uczelni wyższych
656 wydziałów

 

maturzysty.info » Po Gimnazjum

 

Terminarz rekrutacji do małopolskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011

termin do... zadania - czynności
data godzina kandydata szkoła/dyrektor/szkolna komisja rekrutacyjna uwagi
od 17 maja (poniedziałek) do 18 czerwca (piątku) do 15.00 Kandydat składa dokumenty do co najwyżej trzech wybranych szkół;
  1. Jeżeli gimnazjum i wybrana szkoła/szkoły ponadgimnazjalne są w systemie elektronicznym kandydat wszystko załatwia w gimnazjum. Nie ma potrzeby na tym etapie bezpośrednio kontaktować się z wybraną szkołą/szkołami.
  2. Jeżeli wszystkie wybrane szkoły są w systemie a gimnazjum nie, kandydat składa podanie wg wzoru w szkole, której oddział wskazał jako pierwszy.
  3. Jeżeli któraś (z trzech) szkół nie jest w systemie elektronicznym kandydat składa do każdej z nich oddzielne podanie.
  1. Szkoła ponadgimnazjalna przyjmuje dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów.
  2. Gimnazjum (objęte rekrutacją elektroniczną) wprowadza swoich uczniów do systemu.
Wybierając oddziały, w których od kandydata wymaga się szczególnych predyspozycji, kandydat składa wymagane przez szkołę dokumenty wcześniej.Kandydat może wybrać w szkole (w każdej z trzech)nawet wszystkie oddziały, wskazując kolejność wg własnych preferencji.
do 23 czerwca (środa) 10.00 Kandydat ma możliwość dokonywania zmian w decyzji o wyborze szkół/oddziałów. Procedura jak przy składaniu podań. Dokonuje zmian. -
od 25 czerwca(piątek) od 10.00 Kandydat dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kserokopie świadectwa i zaświadczenia do wybranych szkół zgodnie z procedurą jak przy składaniu podań. Przyjmuje dokumenty, wprowadza dane do sytemu -
do 28 czerwca(poniedziałek) do 15.00
29 czerwca(wtorek) 12.00 - Ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej Oraz listę kandydatów nie zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
do 1 lipca(czwartek) 14.00 Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej. - Jeżeli gimnazjum i wybrana szkoła ponadgimnazjalna są w systemie elektronicznym jest to pierwszy kontakt kandydata ze szkołą ponadgimnazjalną.
2 lipca (piątek) 12.00 - Ogłasza listy przyjętych do szkoły Nie tworzy się list rezerwowych.
do 5 lipca (poniedziałek) do 10.00 Kandydat nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do tych szkół, które posiadają jeszcze wolne miejsca. Przyjmuje oryginały dokumentów od kandydatów do oddziałów, w których są wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie metodą tradycyjną.
5 lipca (poniedziałek) do 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ostatecznych list przyjętych do szkoły. -
od 27 sierpnia(piątek)do 30 sierpnia(poniedziałek) 9.00
13.00
Kandydat nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do szkół, które posiadają wolne miejsca Przeprowadza dodatkową rekrutacja Rekrutacja bez dodatkowych procedur.