Matura 2015: zmiany w angielskim - www.gimnazjalisty.info(rmator) - Portal Gimnazjalistów

WyszukiwanieSzukaj
Szukane wyrażenie:

Przeszukaj:

 
AnkietyAnkiety
Sugestie dotyczące strony:

Sugestie dotyczące informatorów:

Jak oceniasz naszą stronę:
Jest Super!!
Całkiem całkiem :)
Może być
Wymaga dopracowania
Nie podoba mi się :(
Zdejmijcie ją!!

Ankiety są anonimowe

 
LicznikLicznik

Odwiedzin łącznie: 3005598
W tym dzisiaj: 1124

Unikalnych odwiedzin: 419898
W tym dzisiaj: 101

W naszej bazie znajduje się:
507 uczelni wyższych
656 wydziałów

 

gimnazjalisty.info » Matura 2015: zmiany w angielskim

 

Matura 2015: zmiany w angielskim

Matura 2015: zmiany w angielskim

Nie od dziś wiemy, że matura 2015 przyniesie zmiany. Jest ich sporo i nie ominęły języka angielskiego. Dotyczą one egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz matury na poziomie dwujęzycznym. Do zdawania na poziomie dwujęzycznym będą mogli przystąpić wszyscy chętni uczniowie, nie tylko ci, którzy skończyli tego typu klasy.


Część pisemna na poziomie podstawowym
Dotychczas egzamin składał się z trzech części, od roku szkolnego 2014/15 będą już cztery:
- rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 30%, bez zmian)
- rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 30%, dotychczas 40%)
- znajomość środków językowych (udział w wyniku 20%)
- wypowiedź pisemna (udział w wyniku 20%, dotychczas 30%)

Zmiany dotyczą także długości tekstów do słuchania i czytania, uczniowie spodziewać się mogą nie jednego długiego tekstu, a kilku krótszych. Poprzednio maturzysta musiał się zmierzyć z napisaniem dwóch tekstów, krótszego (minimum cztery zdania) i dłuższego zawierającego 120-150 słów. Od 2015 roku liczba ta zmniejszy się o połowę. Uczniowie będą pisać tylko jeden tekst o długości 80-130 wyrazów. W wypowiedzi pisemnej nie ma co liczyć na list formalny, który został zlikwidowany, można się natomiast spodziewać listu nieformalnego, e-maila, wpisu na bloga czy forum internetowe. Największą nowością są zadania sprawdzające znajomość środków językowych, czyli słownictwa i gramatyki. Będą miały formę pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru i zadań na dobieranie wyrazu. Ich zakres jest niemały – znajomość wyrazów bliskoznacznych, czasowników frazowych czy określników oznaczających ilość lub liczbę to tylko niewielka część.

Część pisemna na poziomie rozszerzonym
Na egzamin z języka angielskiego nadal będą składały się cztery części. Zmienił się jednak ich udział w ostatecznym wyniku:
- rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 24%, dotychczas 30%)
- rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 26%, dotychczas 24%)
- znajomość środków językowych (udział w wyniku 24%, dotychczas 10%)
- wypowiedź pisemna (udział w wyniku 26%, dotychczas 36%)

Proporcje między poszczególnymi częściami są wyrównane. Jednak nowa punktacja zmusi maturzystów do wytężonej pracy nad słownictwem i gramatyką, które do tej pory nie miały tak dużego znaczenia. Zmodyfikowane zostały teksty we fragmentach dotyczących słuchania i czytania. Jeden dłuższy tekst zastąpi kilka krótszych. Przed poprawkami nie obroniła się wypowiedź pisemna. Przed maturzystą nowe formy wypowiedzi: rozprawka, artykuł publicystyczny i list formalny. Każda z nich ma zawierać przede wszystkim elementy opisu, sprawozdania, relacjonowania, recenzji i pogłębionej argumentacji. Wypowiedź ma liczyć 200-250 słów, a zamiast trzech tematów do wyboru będą dwa.

Matura dwujęzyczna
Egzamin części ustnej ma trwać około piętnastu minut, składać się z rozmowy wstępnej i dwóch zadań (odpowiedzi na trzy pytania i zaprezentowania tematu podanego w zestawie). Uczeń może otrzymać maksymalnie 16 punktów za umiejętności językowe oraz 14 za zgodność wypowiedzi z poleceniami.


W części pisemnej nie zaszły większe zmiany. Dla przypomnienia, składa się ona z czterech części, z których każda ma 25% udziału w wyniku. We fragmentach dotyczących słuchania, rozumienia tekstów pisanych i znajomości środków językowych mogą się pojawić zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Część pisemna matury dwujęzycznej nie różni się od tej dla poziomu rozszerzonego. Jedyną różnicą jest długość wypracowania, które w tym przypadku ma zamykać się w 300-350 słowach.

Paulina Adamowicz

23/09/2014 11:39:35
 
Komentarze

2015-05-04 15:21:42
Autor: ~gość
Ocena autora: -


:

Aby dodać komentarz musisz się najpierw zalogować!